wilma removebg preview
  1. Hoe waarborgt u de emotionele veiligheid van het kind?
  2. Hoe zorgt u ervoor dat het kind voldoende aan zijn persoonlijke doelstelling kan werken?
  3. Hoe motiveert en stimuleert u kinderen bij hun sociale ontwikkeling?
  4. Hoe brengt u kinderen normen en waarderen bij?


Hoe doet u dat?

We hebben voor het jonge kind een methodiek ontwikkeld inclusief ondersteunend materiaal ter ontzorging van u.
Het Biebi methodebord is er om u te ondersteunen in de opvoeding van het jonge kind.

wilt ú ook planmatig
werken?

Kunt u benoemen

laat zien…dat ú structureel werkt met kinderen!

Vertel eens iets

Wist u dat…

De pedagogisch medewerker- en gastouder voor de toekomst nóg meer planmatig, met vaste schema’s, met kinderen moet gaan werken? De GGD zal hierop meer gaan controleren, dit in het kader van het werken volgens de 4 pedagogische basis doelen.

Wat zijn dagritmekaarten?

Dagritmekaarten zijn afbeeldingen die bedoeld zijn om bij kinderen structuur aan te brengen in de dag- of het weekverloop.

Wat doen we

Laat zien…dat ú kinderen kunt motiveren en stimuleren!

Waar denken wij aan

Laat zien…dat ú kinderen kunt ondersteunen en bevorderen in hun ontwikkeling!

vooral kinderen met

Biebi Methodebord ondersteunt u nu en in de toekomst met uw dagelijkse activiteiten!

Biebi pictoLunchen
905Biebi_respect-blauw_New

Meer over het Biebi Methodebord klik hier