Biebi Handleiding

Bij het Biebi methodebord hoort een Biebi handleiding en is te gebruiken ter ondersteuning van de pedagogische medewerker en gastouder, door uitvoering van de vier basisdoelen uit het pedagogisch beleidsplan. In de handleiding wordt per doelstelling uitleg gegeven hoe de dagritmekaartjes te gebruiken op het Biebi methodebord .

Een voorbeeld

Om kleine kinderen sociale vaardigheden aan te leren kun je door plaatjes op het biebi methodebord heel duidelijk aan geven hoe ze zich moeten gedragen tegenover andere kinderen. Bijvoorbeeld door plaatjes op te hangen van samen spelen, lief zijn voor elkaar, geen speelgoed van elkaar afpakken, elkaar een hand geven als ze elkaar hebben geslagen, samen delen, samen eten, samen tafel dekken enz.

De pedagogische medewerker en gastouder kan door met deze plaatjes op het bord, de kinderen trainen en elke keer erop wijzen als iets niet goed gaat. Ze zou dit kunnen combineren met de zelfredzaamheid.

Bijvoorbeeld:

  • ik kan opruimen
  • ik kan mijn jas aan doen
  • ik kan mijn broek omhoog trekken
  • ik kan zelf plassen

De kinderen zullen door het bord vaardigheden leren en weten waar hun grenzen liggen. Voor kinderen die moeite hebben met sociale contacten maken en moeite met samen spelen, kan de pedagogische medewerker en gastouder, door de plaatjes op het bord te laten zien, heel goed de kinderen begeleiden.

Met de dagritmekaarten maakt de pedagogische medewerker en gastouder zelf regels die ze belangrijk vindt bij haar thuis. De invulling van biebi is helemaal vrijblijvend aan de pedagogische medewerker en gastouder. De pedagogische medewerker en gastouder kan haar eigen draai geven hoe ze de ontwikkelingsfase van de kinderen wil stimuleren.

Ouders/verzorger(ster) en het biebi methodebord

Het is wel de bedoeling dat het bord elke dag voldoende gebruikt wordt.

  • Ouders kunnen nu ook zien, met de invulling, hoe de ontwikkelingsfase van hun kinderen wordt gestimuleerd.
  • Het geeft ook aan dat de pedagogische medewerker en gastouder doelbewust en systematisch bezig is.
  • Sommige ouders zien zoveel vooruitgang in het gedrag van hun kind dat ze in overleg met de pedagogische medewerker en gastouder hun kind ook op dezelfde manier willen begeleiden en stimuleren.
  • Ouders zullen de pedagogische medewerker en gastouder makkelijker om opvoedingsadviezen vragen als ze zien dat het goed gaat met hun kind of juist niet.