Het Planbord,

Graag wil ik iets over het planbord vertellen. Het biebi planbord is speciaal voor de kinder– en gastouderopvang ontwikkeld met 100 magneet dagritmekaartjes die tot de verbeelding spreken. Deze plaatjes zijn geschikt voor het jonge kind.

Ook voor kinderen met autisme is het biebi planbord uitermate geschikt en geeft duidelijkheid. Samen met de dagritmekaartjes en de handleiding zorgt het biebi planbord ervoor dat de 4 pedagogische doelen uit het pedagogisch beleidsplan in de praktijk inzichtelijk worden gemaakt voor de pedagogisch medewerker, de gastkindjes, de ouders en de GGD.

het biebi planbord
  • biebi planbord is een goed werkbaar planbord en geeft houvast bij de invulling van de dag;
  • werken met het biebi planbord toont aan dat je planmatig met vaste schema’s werkt volgens de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven;
  • biedt visuele ondersteuning bij het stimuleren en motiveren van kinderen;
  • werken met het biebi planbord geeft inzicht op de werkvloer;
  • het biebi planbord, samen met de dag-ritmekaartjes, laat ouders zien hoe jij de ontwikkeling van hun kind ondersteunt en bevordert, maar ook structuur aanbrengt in het dagverloop;
  • ouders die moeite hebben om structuur bij hun kind aan te brengen kunnen door met het biebi planbord te gaan werken, een goede ondersteuning aan hun kind bieden;

    ooo

samen vul je

Gastouder Klazien uit Austerlitz gebruikt dagelijks het Biebi planbord.

“Kijk jongens op dit plaatje zie je dat het jongetje zijn jasje aandoet, dit gaan wij vandaag oefenen. Is het gelukt…. dan mogen jullie een duim omhoog op dit plaatje plakken en mogen jullie van mij een sticker uitzoeken en mee naar huis nemen”.

www.gastoudernatuurlijkklazien.nl

foto-gastouder-Klazien