Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacy-verklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in over-eenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 
Uw privacy rechten binnen “biebi planbord”
Biebi planbord respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door biebi planbord niet aan derde verstrekt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of orders willen plaatsen, binnen de kaders van de privacywet.Hoe biebi planbord omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document “Uw privacy binnen ons bedrijf’’.
 
Uw rechten
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen ons bedrijf’.
 
Website en cookiesDe website van Biebi planbord, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan biebi planbord verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatie vragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Biebi planbord gebruik van cookies. Meer informatie over cookies leest u in het document ‘Cookiestatement’.
 
Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor biebi planbord en de met haar verbonden handelsnamen, de verantwoordelijke is.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met biebi planbord.